Nhà trường cam kết mức lương khởi điểm cho học sinh từ 4,5 - 5 triệu với nghề Bánh, từ 3,5 - 4,5 triệu với các nghề Nghiệp vụ Buồng Phòng, Phục vụ Bàn, Kỹ thuật chế biến món ăn
Up

BA CÔNG KHAI

Công khai tỷ lệ tốt nghiệp 2014 - 2015
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế
Công khai chương trình đào tạo 2014 - 2015
Công khai thông tin cơ sở vật chất 2014-2015
Công khai về đội ngũ CBGVNV 2014-2015