CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM MAY  - THÊU

 

I. Nghề May

  a. máy may               a. máy thùa khuy

                                                    Máy may Pemal                                                                         Máy thùa khuy Juki

 

a. máy vắt sổ           a. máy ép Mec

                                  Máy vắt sổ Typical                                                                            Máy ép Mec

 

 

                                   a. toàn cảnh lớp thêu

                                                                                                                     Toàn cảnh lớp học May

 

 

 II. Nghề Thêu

a. khung bộ                                     a. khung tròn có chân

                                    Khung bộ                                                                                Khung tròn có chân

 

 

                                  a. lớp thêu

                                                                                                                         Toàn cảnh lớp học Thêu

 

 

 

III. Các loại máy phục vụ việc rèn luyện sức khỏe của học sinh

a. dàn máy tập thể dục

                                       Bộ máy tập do tổ chức GVI tặng cho học sinh May - Thêu trường Hoa Sữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.